Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych

Cztery piąte całej energii zużywanej przez czeskie gospodarstwa domowe jest wykorzystywane na ogrzewanie i ciepłą wodę. Pozostała część jest zużywana do oświetlenia, gotowania, chłodzenia i innych zastosowań.

Ludzie najczęściej wykorzystują do ogrzewania zakupione ciepło, które ogrzewa ponad 1,7 mln gospodarstw domowych. Drugim najpopularniejszym źródłem jest gaz, który ogrzewa ponad 1,6 mln gospodarstw domowych. W ciągu ostatnich sześciu lat wzrosła liczba gospodarstw domowych ogrzewających się gazem, energią elektryczną i źródłami odnawialnymi.