Od nového roku vyšší ceny za prodej přebytků elektřiny

Nově schválená vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou, převážně fotovoltaických panelů, umožní sdílení elektrické energie v rámci bytových domů a bude daleko jednodušší a výhodnější.
Jednou se změn je i povinnost provozovatele distribuční sítě přidělit tak zvaný výrobní EAN i výrobnám bez licence na výrobu elektřiny.
EAN je osmnáctimístný číselný kód, který slouží k identifikaci odběrného místa a rozlišujeme dva typy – spotřební EAN a výrobní EAN. Spotřební EAN je pro odběr elektřiny z distribuční sítě. A výrobní EAN slouží k dodávkám elektřiny do distribuční sítě nezávisle na spotřebním EANu.
Pokud má klient jen spotřební EAN, může přebytky do sítě prodávat pouze stejnému obchodníkovi, od kterého elektřinu nakupuje. Dostane pak nabídnutou pouze fixní výkupní cenu, která je o hodně nižší než aktuální cena.
Pokud má klient oba dva EANy, může si vybrat od koho koupí elektřinu a také komu prodá přebytky do sítě. Při nákupu si může s obchodníkem domluvit fixní cenu elektřiny a pro výkup přebytků si s jiným dohodnout výkup za spotové ceny. Výnosy z prodeje přebytečné elektřiny tak mohou být řádově mnohem vyšší.
Nově platí, že pokud zákazník (bez ohledu na licenci nebo instalovaný výkon výrobny) požádá distributora o registraci výrobního EANu, ten musí předávací místo registrovat vždy.
Díky prodeji přebytečné elektřiny za vyšší cenu, doba návratnosti celkové investice do fotovoltaky se tak o hodně zkrátí.

A jak nato?
Pro získání výrobního EAN oslovte svého distributora, který vám ho musí přidělit. Jak ho obdržíte, můžete porovnat ceny a najít si nového obchodníka, kterému své přebytky prodáte.